مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT

سیستم‌های اطلاعاتی

مهمترین خدمات این دپارتمان؛ مشاوره و انتخاب، توسعه، استقرار و پشتیبانی سیستم‌های اطلاعاتی بر اساس طرح معماری اطلاعات سازمان می‌باشد. واحد سیستم‌های اطلاعاتی شرکت کیتکو با هدف تسهیل فرایند‌های ذخیره، پردازش و توزیع بهینه‌ی اطلاعات به منظور بهبود کارایی و کیفیت تصمیم گیری خدمات زیر را به مشتریان ارائه می‌دهد:

 • طراحی معماری اطلاعات سازمانی
 • بازنگری و طراحی فرایندهای سازمانی
 • مشاوره، انتخاب، استقرار و پشتیبانی سیستم‌های نرم افزاری سازمانی
 • طراحی و توسعه سیستمهای اطلاعاتی خاص منظوره بر اساس نیاز مشتری
 • استقرار و پشتیبانی سیستم‌های مدیریت منابع سازمان (ERP).
 • استقرار و پشتیبانی سیستم‌های مدیریت پروژه.
 • طراحی و توسعه سیستم جامع منابع انسانی.
 • طراحی و توسعه مجموعه سیستم‌های PMIS بر مبنای استانداردهای مربوطه با در نظر گرفتن نیازهای خاص مدیریت پروژه در ایران.
 • پلتفرم اختصاصی توسعه محصول نرم افزارهای خاص منظوره.
 • مجموعه سیستم‌های یکپارچه‌ی منابع انسانی.
 • مجموعه سیستم‌های یکپارچه‌ی مدیریت پروژه.
 • سیستم قراردادها و عملکرد اقتصادی.
 • سیستم مدیریت عملیات HSE.

با واحد سیستم‌های اطلاعاتی شرکت کیتکو تماس بگیرید!

اگر کسب و کار شما نیاز به مشاوره با خبرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد، دپارتمان‌های تخصصی شرکت کیتکو آماده‌ی همراهی با شماست.
کیتکو – شرکت فناوری اطلاعات کیسون
سبد خرید