دپارتمان‌ها

dEPARTMENTS

شرکت کیتکو دارای واحدهای عملیاتی تخصصی تفکیک شده در زمنیه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد. این واحدها ضمن تکمیل حلقه‌ی فنی، پشتیبانی، بازرگانی و تولید محصول، آفریننده‌ی ارزش برای مشتریان می‌باشند.

مشاوره، مهندسی، اجرا و نگهداری زیرساخت‌ متمرکز سرویس‌های اختصاصی و ابری سازمانی، شبکه‌های گسترده، دیتا‌سنتر، مخابرات، برق فشارضعیف و …

مشاهده‌ی دپارتمان مدیریت زیرساخت

مشاوره، طراحی و پیاده سازی ساختار‌های سازمانی، سیستم‌های اطلاعاتی سازمانی و پروژه محور، تولید یا پیاده سازی سیستم‌های نرم افزاری و …

مشاهده‌ی دپارتمان مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

معماری اطلاعات سازمانی، راهکار‌‌های مدیریت، کنترل و نگهداشت اطلاعات سازمانی و پروژه‌ها.

مشاهده‌ی دپارتمان مدیریت اطلاعات

مشاوره و اجرای طرح‌های نگهداری عملیات فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان‌ها.

مشاهده‌ی دپارتمان مدیریت پشتیبانی

مشاوره و تامین کالای تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات، واردات و گارانتی محصولات.

مشاهده‌ی دپارتمان مدیریت بازرگانی

کیتکو – شرکت فناوری اطلاعات کیسون
سبد خرید