هیئت مدیره‌ی کیتکو

bOARD mEMBERS

IMG_8484_3

مریم انصاری


رئیس هیئت مدیره

IMG_2741

غفار برزگر


نایب رئیس هیئت مدیره

IMG_7861

لطفعلی مدرس


عضو هیئت مدیره

REZ_5628_2

رضا سرخوش


عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

Untitled

حسن پورشاطری


عضو هیئت مدیره

متن سربرگ خود را وارد کنید

کیتکو – شرکت فناوری اطلاعات کیسون
سبد خرید